Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lis
Lis

Wniosek o objęcie pomocą PTZ w związku z listopadowym lockdownem

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w związku z ponownym zagrożeniem w dalszym funkcjonowaniu przewoźników realizujących regularne przewozy osób, wystosowała pismo do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, z prośbą o przygotowanie rozwiązań w zakresie objęcia ich pomocą finansową.

W załączeniu skan pisma PIGTSiS -258/P/2020 z dnia 06.11.2020 r. oraz skan pisma z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów l.dz. BPRM.218.3.77.2020.IG(4) z 16.11.2020 r. skierowanego do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury, zalecą rozpatrzenie naszych postulatów, zgodnie z posiadanymi przez Ministerstwo Infrastruktury kompetencjami