Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Mar
Mar

Spotkanie zorganizowane przez Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie działań Rządu w zakresie pomocy przedsiębiorcom realizującym transport drogowy

Tagi:

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje, że w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 14.00 w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie działań Rządu w zakresie pomocy przedsiębiorcom realizującym transport drogowy. W spotkaniu uczestniczyło 18 przedstawicieli różnych ministerstw, centralnych urzędów administracji rządowej oraz banków i firm leasingowych.

W czasie tego spotkania Prezes PIGTSiS poinformował, że podjęta przez Rząd decyzja o zwieszeniu funkcjonowania szkół spowoduje blisko 90% spadek realizowanych przewozów w krajowej autobusowej komunikacji publicznej. Na to Minister Andrzej Adamczyk, oświadczył, że wg uzyskanych przez niego informacji od Przedsiębiorstw PKS, ten spadek wynosi do 30%.

W dniu 16 marca 2020 r., w nawiązaniu do tego spotkania, wysłaliśmy jeszcze do Ministerstwa Infrastruktury w drodze e-mailowej poniższe wystąpienie:

„Departament Transportu Drogowego

Ministerstwo Infrastruktury

 

Dzień dobry,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, odpowiadając na apel Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka odnośnie przesłania wniosków dotyczących oceny przedstawionych na spotkaniu w dniu 13.03.2020 r. projektów ustaw o działaniach nadzwyczajnych w zakresie pomocy przedsiębiorcom w sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, poniżej przestawia nasze wnioski:

  1. Każdy rodzaj pomocy dla przedsiębiorców będzie przez nas i naszych Członków przyjęty z zadowoleniem. Sytuacja poszczególnych Firm jest różna i różne elementy przedstawionego pakietu mogą interesować poszczególnych naszych Członków.
  2. Oczekujemy przyjęcia rozwiązań pomagających sfinansować wynagrodzenia pracowników, którzy nie mogą świadczyć pracy w wyniku decyzji organów państwa, w wysokości co najmniej płacy minimalnej w okresie trwania blokady przewozów regularnych związanych z przewozami szkolnymi i innymi przewozami, jeżeli zostanie podjęta decyzja o ograniczeniu przewozów autobusowych.
  3. Proponujemy rozważenie wprowadzenia w okresie epidemii koronawirusa zasady sfinansowania przez ZUS od pierwszego dnia zwolnień lekarskich pracowników objętych tą chorobą lub kwarantanną związana z epidemią.
  4. Tym nie mniej uważamy, że w autobusowym publicznym transporcie zbiorowym powinno nastąpić częściowe zrekompensowanie utraconych przychodów w związku z zawieszeniem komunikacji publicznej. Nasze propozycje opisaliśmy w piśmie PIGTSiS-133/P/2020 z dnia 11.03.2020 r. adresowanym do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, z wiadomością do Pana Ministra Andrzeja Adamczyka.

     

 Prezes Zdzisław Szczerbaciuk”

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wiadomości pismo BPRM.2018.3.12.2020.IG(2) z dnia 12 marca 2020 r., informujące nas, że nasze pismo PIGTSiS-133/P/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie pomocy dla przedsiębiorców realizujących przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym, zostało przesłane do rozpatrzenia przez Ministra Rozwoju w celu udzielenia nam odpowiedzi. W załączeniu scan obydwu pism